Bir Kadın Grevi

Bir Kadın Grevi

NOVAMED’Lİ KADINLARIN DİRENİŞİ KİTAP OLDU

Novamed’li kadınların bir yılı aşkın süren hak arama mücadelesi kitap oldu. Düşük ücret verilmesi, hamileliğin takvime bağlanarak sıraya konulması, tuvalete gitmenin önce yasaklanması, sonra dakikalara bağlanması, kadınların aybaşı dönemlerinin sorun olması gibi nedenlerle 83 kadının başlattığı direniş, 448 gün sürmüş ve üç yıllık toplu iş sözleşmesi imzalanarak sonlanmıştı.unnamed-12

FMC’ye bağlı olarak 2000 yılından beri Antalya Serbest Bölgesi’nde faaliyetini sürdüren Novamed’te, Petrol-İş Sendikası’na üye 83 kadın işçi, maruz kaldıkları saldırıları bertaraf etmek, sendikalaşma haklarını savunmak için 26 Eylül 2006’da greve çıktı. Bir yılı aşkın süren grev kadınların direniş ve örgütlenme deneyimlerini, hak arama mücadelelerini gelecek kuşaklara aktarmak açısından oldukça önemli bir grevdi. Sosyolog Feryal Saygılıgil bu direnişi, “BİR KADIN GREVİ Serbest Bölge’de Kadın Olmak” ismiyle kitaplaştırdı.

“Patriyarkaya Yaklaşım”, “Sınıf Analizinin ve Deneyiminin Önemi”, “Emek, Görünmeyen Emek”,  “Sermaye ile Patriyarka Birlikteliği”, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın İşçilerin Durumu”, “Türkiye’de Kadının İşgücü Piyasasındaki Durumu”, “Kadın İşçi Sendika İlişkisi” gibi konuların ele alındığı kitapta, serbest bölgelerde çalışan kadınların örgütlenme deneyimleri, direniş stratejileri de aktarılıyor.

 

 

BİR KADIN GREVİ

Serbest Bölge’de Kadın İşçi Olmak

Feryal Saygılıgil

Yayına hazırlayan: Beril Eyüboğlu, Beyhan Demir

Fotoğraflar: Petrol-İş Arşivi, Nilgün Yurdalan,

Güliz Sağlam, Filiz Karakuş

Kapak uygulama ve kitap tasarım: Minife Yıldızhan

Matbaa: Ceylan Matbaası

Sayfa sayısı: 243

Ebat: 13,5×21 cm

ISBN: 978-605-83000-6-4

Fiyatı: 22 TL

Baskı tarihi: 2018, Birinci baskı