Companeras: Zapatista Kadınlarının Hikayesi - Bianet

Companeras: Zapatista Kadınlarının Hikayesi – Bianet

10.03.2018 – Bianet
Companeras’ta, Zapatista kadınlarının Chiapas’ta özerklik inşa edilirken kapitalist, sömürgeci ve patriyarkal sisteme karşı verdikleri mücadeleyi, bizzat onların dilinden ve gözünden okuyoruz.