Yeni Güney Asya Feminizmleri

Yeni Güney Asya Feminizmleri

guldunya_YGAF_kapak_orta Türkiye’de feminizm hep Batılı bir akım olarak algılandı. Oysa dünyanın güney yarım küresinde de, Türkiye’nin doğusunda da önemli feminist teori ve örgütlenmeler bulunduğunu biliyoruz. Hindistanlı feminist akademisyen Srila Roy’un derlediği Yeni Güney Asya Feminizmleri Çelişkiler İhtimaller, feminizmin toplumsal muhalefetin önemli bir parçası olduğu bu bölgedeki örgütlenmelerden, feminist politikaya farklı yaklaşımlardan kesitler sunuyor.

Neoliberalizmin, köktendinciliğin ve toplumsal cinsiyetle ilgili konuların kalkınmanın bir parçası olarak ele alınması eğiliminin karşısında son otuz yıldır Güney Asya’nın farklı ülkelerindeki feminizmin bir krize girdiğinden söz ediliyor. Güney Asya’da uzun bir tarihi olan feminist örgütlenmeler parçalanma, STK’laşma ve radikalliğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya ama bir yandan da önlerinde yepyeni olanaklar açılıyor.

Bu kitapta yer alan makaleler farklı alanların içinden deneyimler ve bakış açıları aktarıyor. Hareketin içindeki kuşak farklılıklarının sonuçlarından kadın cinselliğinin ulusal değerlerin parçası olarak görülmesine kadar, Türkçe okurun da ilgisini çekebilecek birçok güncel konu ele alınıyor. Pakistan’da cinsel taciz yasasıyla ilgili verilen mücadele, Sri Lankalı kadınların savaş ve şiddete direnişi, Darjeeling çay plantasyonlarındaki sendikal hareketlerde Nepalli kadınların yeri, siber feminizm, Hindistan kentlerinde seks işçileri hareketleri, Birleşik Krallık kamusal politikalarının çokkültürlülükten çokinançlılığa kaymasına Güney Asya diasporasının verdiği tepki, kitapta ele alınan başlıca konular.

 

Eğer Güney Asyalı feminist politikalarla ilgili değerlendirme yapmanızı sağlayacak tek bir teori ya da formül peşindeyseniz bu kitabı okumayın.

Adele Webb

 

Dünyanın güneyinde, kadın hakları çalışmaları kuşatılmış durumda ve bu kitapta ele alınan vaka araştırmaları bunun nasıl gerçekleştiğini gösteriyor. Kitap aynı zamanda “reform”a karşı “isyan” ve kadın mücadelelerinin işgal ettiği alan tartışmasına çok yararlı bir katkıda bulunuyor.

Nidhi Tandon